Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Εικόνα: Προσομοίωση διάσπασης μποζονίου Higgs από το πείραμα ATLAS. Πηγή CERN
Εικόνα: Προσομοίωση διάσπασης μποζονίου Higgs από το πείραμα ATLAS. Πηγή CERN

Στον ιστότοπο του Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών του 4ου ΓΕΛ Ζωγράφου μπορείτε να βρείτε:

  • Υλικό εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής, Χημείας & Βιολογίας
  • Παρουσιάσεις και σημειώσεις μαθημάτων, ασκήσεις, θέματα εξετάσεων
  • Εκπαιδευτικά βίντεο για τις Φυσικές Επιστήμες
  • Διαδραστικές διαδικτυακές εφαρμογές
  • Εκπαιδευτικό λογισμικό
  • Τεχνικά εγχειρίδια εργαστηριακών οργάνων
  • Ανακοινώσεις
  • Ενδιαφέροντες συνδέσμους
  • Άρθρα κ.α.

ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ

Η ασφάλεια στο εργαστήριο (130ΚΒ)

Επικινδυνότητα ουσιών και μέτρα προφύλαξης (237ΚΒ)

Σημαντικά ψηφία – στρογγυλοποίηση (61ΚΒ)

Στοιχεία θεωρίας σφαλμάτων (62ΚΒ)

Γραφικές παραστάσεις (413ΚΒ)