Εξεταστέα – διδακτέα ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η εξεταστέα − διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015..

Ολόκληρο το ΦΕΚ βρίσκεται εδώ