Διδακτέα ύλη Βιολογίας Α΄ Λυκείου 2015-16

Διδακτέα ύλη Βιολογίας 2015-16

Θα διδαχθεί το βιβλίο «ΒΙΟΛΟΓΙΑ» της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Καστορίνη Α., Κωστάκη – Αποστολοπούλου Μ., Μπαρώνα – Μάμαλη Φ., Περάκη Β., Πιαλόγλου Π., έκδοση 2015.
Τα κεφάλαια να διδαχτούν με τη σειρά: 1, 9, 10, 11, 3, 12.

Κεφάλαιο 1 ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Να διδαχθεί όλο το κεφάλαιο.

Κεφάλαιο 9 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Να διδαχθεί όλο το κεφάλαιο, εκτός της παραγράφου: Συνάψεις.
Η διδασκαλία των εννοιών: «Δυναμικό ηρεμίας» και «Νευρική ώση» να γίνει από το κείμενο των προσαρτήσεων.

Κεφάλαιο 10 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ- ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
Υποδοχείς – Αισθήσεις Να διδαχθεί όλη η ενότητα.
Σωματικές Αισθήσεις Να διδαχθεί όλη η ενότητα.
Ειδικές Αισθήσεις Να μη διδαχθεί η παράγραφος «Βιοχημεία της όρασης»

Κεφάλαιο 11 ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ
Εισαγωγή – ορμόνες- τρόποι δράσης ορμονών Να διδαχθεί η «Εισαγωγή» του κεφαλαίου στην οποία παρατίθενται τα είδη των αδένων και των ορμονών και η ενότητα «Ορμόνες» που περιλαμβάνει και την παράγραφο: «Τρόπος δράσης ορμονών».
Αδένες Να μη διδαχθεί η ενότητα.

Κεφάλαιο 3 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Να διδαχθεί όλο το κεφάλαιο.
Κεφάλαιο 12 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Εισαγωγή – Δομή και Λειτουργία αναπαραγωγικού συστήματος Να διδαχθεί όλη ενότητα.
Η διδασκαλία του Εμμηνορρυσιακού κύκλου να γίνει από το κείμενο των προσαρτήσεων.
Από τη μείωση στη γονιμοποίηση Να διδαχθεί όλη η ενότητα.
Ανάπτυξη του εμβρύου- Τοκετός Nα διδαχτεί όλη η ενότητα εκτός των παραγράφων:
«Αυλάκωση»
«Εμφύτευση»
«Σχηματισμός πλακούντα»
«Ανάπτυξη του εμβρύου»
«Τοκετός»
«Ανάπτυξη μετά τον τοκετό – Γήρας»