Εξεταστέα ύλη Φυσικής (ενδοσχολικών εξετάσεων) 2016

ΤΑΞΗ Α΄

Κεφ. 1.1 μόνο §§1.1.5 (σελ. 42-45) και 1.1.9 (σελ. 52-57)

Κεφ. 1.2 μόνο §§1.2.1 μέχρι και 1.2.7 (σελ. 75-90)

Κεφ. 1.3 μόνο §§1.3.1 μέχρι και 1.3.4 (σελ. 110-116) και §1.3.7 (σελ. 120-123)

Κεφ. 2.1. μόνο §§2.1.1 μέχρι και 2.1.4 (σελ. 163-174)

Και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη

 

ΤΑΞΗ Β΄

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κεφ. 2 : §§2-1 μέχρι και 2-7 (σελ. 39-57)

Κεφ. 3 μόνο §§3-1 μέχρι και 3-5 (σελ. 70-78)

Κεφ. 4 μόνο §§4-5 μέχρι και 4-12 (σελ. 102-117)

Και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη