Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής

physics_lab

Α΄ Λυκείου

Β΄ Λυκείου – Γενικής παιδείας

 • FYSB_DC_Circuit_Characteristics.pdf
  Μελέτη χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής και χαρακτηριστικής καμπύλης ωμικού καταναλωτή (6MB)
 • FYSB_DC_Ciruit_Energy.pdf
  Ενεργειακή μελέτη ηλεκτρικού κυκλώματος DC με ηλεκτρική πηγή και αντιστάτη (230KB)
 • FYSG_Fasmata.pdf
  Παρατήρηση συνεχών και γραμμικών φασμάτων (255KB)

Β΄ Λυκείου – Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Γ΄ Λυκείου – Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

 • FYSG_Talantoseis.pdf
  Απλή αρμονική ταλάντωση με τη χρήση του Multilog (311KB)
 • FYSG_Wavelength.pdf
  Μέτρηση μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας (348KB)
 • FYSC_StasimaKymataSolinasKundt.pdf
  Στάσιμα κύματα σε ηχητικό σωλήνα και μέτρηση της ταχύτητας του ήχου (724KB)
 • FYSG_Ropi_adraneias.pdf
  Υπολογισμός ροπής αδράνειας κυλίνδρου σε κεκλιμένο επίπεδο (215KB)
 • FYSG_OilViscosity.pdf
  Μέτρηση του ιξώδους του ελαιόλαδου (177ΚΒ)