Φωτογραφίες του εργαστηρίου

Το σχολείο

Το εργαστήριο ΦΕ