Τεχνικά εγχειρίδια

manual-cartoon

ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Γυαλιά προστασίας (71ΚΒ)
Σειρά γενικών εργαστηριακών οργάνων (222ΚΒ)
Σειρά γενικών εργαστηριακών οργάνων – τεχνική περιγραφή (125ΚΒ)
Ηλεκτρονικός ζυγός (136ΚΒ)

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΝ

Σειρά οργάνων κινηματικής (129ΚΒ)
Κεκλιμένο επίπεδο πολλαπλών χρήσεων και σειρά οργάνων Μηχανικής (332ΚΒ)
Ηλεκτρονικό χρονόμετρο Ρ/Ν 1460 (128ΚΒ)


ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ – ΚΥΜΑΤΑ

Ζεύγος ελατηρίων κυματισμών (427ΚΒ)
Λεκάνη κυματισμών (1MΒ)
Ηλεκτρονικό στροβοσκόπιο (567ΚΒ)
Συσκευή μελέτης στάσιμων κυμάτων – Σωλήνας Kundt (103KB)


ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Συσκευή νόμων των ιδανικών αερίων GLA01 (269ΚΒ)
Συσκευή προσδιορισμού του λόγου γ=Cp/Cv (115ΚΒ)
Συσκευή προσδιορισμού του μηχανικού ισοδυνάμου της θερμότητας (109ΚΒ)

ΟΠΤΙΚΗ

Συσκευή μελέτης φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης (1MΒ)
Συσκευή φωτοηλεκτρικού φαινομένου (191ΚΒ)
Πολωσίμετρο POA01 (202ΚΒ)

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Συσκευή αποτύπωσης ηλεκτρικού πεδίου (510ΚΒ)
Ηλεκτροστατική γεννήτρια van de Graaf (3MΒ)
Τροφοδοτικό χαμηλών και υψηλών τάσεων CONEL HLV 520 (285ΚΒ)
Αμπερόμετρο – βολτόμετρο πολλαπλών κλιμάκων DAVA320 – παρουσίαση συσκευής (201ΚΒ)
Αμπερόμετρο – βολτόμετρο πολλαπλών κλιμάκων DAVA320 – εγχειρίδιο (203ΚΒ)
Ψηφιακό Πολύμετρο Faithful FT-591 (227KB)
Σειρά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων – τεχνική περιγραφή (78ΚΒ)
Σειρά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων (εγχειρίδιο) – Μέρος 1ο: Ηλεκτρονικά κυκλώματα (3MΒ)
Σειρά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων (εγχειρίδιο) – Μέρος 2ο: Ηλεκτρικά κυκλώματα (2MΒ)
Σειρά πηνίων και μαγνητών (145ΚΒ)
Γεννήτρια συχνοτήτων ΥΒ16200 (1MΒ)
Καθοδικός παλμογράφος διπλής δέσμης Luyang ΥΒ43280 (460ΚΒ)
Καθοδικός παλμογράφος διπλής δέσμης GRS6032A με θύρα RS232 (1MΒ)
Ζυγός ρεύματος και συσκευή μέτρησης του ειδικού φορτίου e/m του ηλεκτρονίου (479ΚΒ)
Συσκευή ηλεκτρόλυσης Hoffman (105ΚΒ)

ΧΗΜΕΙΑ

Λύχνοι Bunsen (587KB)
Χημικά όργανα (689ΚΒ)
Συσκευή απόσταξης (218ΚΒ)
Συσκευή παρασκευής και συλλογής αερίων (86ΚΒ)
Συσκευή ηλεκτρικής αγωγιμότητας διαλυμάτων ηλεκτρολυτών (2MΒ)
Θερμομανδύας συσκευής απόσταξης (γλώσσα: αγγλικά) (136ΚΒ)
pH-μετρο ΗΙ 8314 (1MΒ)
Ηλεκτρόδιο pH-μέτρου Hanna (γλώσσα: αγγλικά) (5MΒ)
Θερμόμετρο διαλυμάτων (290ΚΒ)
Στήλη απιονισμού νερού (273ΚΒ)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης μικροσκοπίου (1MΒ)
Εγχειρίδιο μικροσκοπίας – Μέρος 1ο (6MΒ)
Εγχειρίδιο μικροσκοπίας – Μέρος 2ο – Ιστολογικά παρασκευάσματα (2MΒ)

ΜΟΝΤΕΛΑ

Σετ μοριακών μοντέλων 1/2 (3MΒ)
Σετ μοριακών μοντέλων 2/2 (1MΒ)
Μοριακά μοντέλα οργανικών ενώσεων 1/2 (2MΒ)
Μοριακά μοντέλα οργανικών ενώσεων 2/2 (1MΒ)
Μοντέλο διπλής έλικας DNA (1MΒ)
Μοντέλο RNA (1MB)
Πρόπλασμα ανθρώπινου κορμού με αποσπώμενα όργανα (74ΚΒ)
Πρόπλασμα ανθρώπινου εγκεφάλου (78ΚΒ)
Πρόπλασμα τομής λεκάνης άνδρα και λεκάνης γυναίκας (61ΚΒ)
Μοντέλα κρανίων προανθρώπων (90ΚΒ)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λογισμικό για Data Loggers Multilab v.1.3 Greek (770ΚΒ)
Αισθητήρες της Fourier Systems (αγγλικά) (9MΒ)
Προβολέας Overhead της Focus (2ΜΒ)