Σημειώσεις Χημείας

notebook
ΓΕΝΙΚΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  • Θέματα Χημείας Προσανατολισμού των Πανελλαδικών εξετάσεων της τελευταίας 30ετίας με τις απαντήσεις των ασκήσεων. Αφορά τα έτη 1984-2016 και περιλαμβάνει όσα θέματα εντάσσονται στη σημερινή ύλη. (2MB) Λόγω ενσωμάτωσης στην ύλη και του μεγαλύτερου μέρους της  Χημείας Προσανατολισμού Β΄ Λυκείου, χρήσιμη είναι και η μελέτη του παρακάτω αρχείου.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Α΄  ΛΥΚΕΙΟΥ

Διδακτέα ύλη Χημείας 2016-17

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διδακτέα ύλη Χημείας 2016-17