Εκπαιδευτικά βίντεο

video

ΓΕΝΙΚΑ

 • Khan Academy. Βιβλιοθήκη χιλιάδων βιντεομαθημάτων για Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, συχνά συνδυασμένα με βίντεο παρουσίασης ή πειράματος. Η γλώσσα είναι η αγγλική, αλλά υπάρχει η δυνατότητα υπότιτλων, ακόμα και με αυτόματη μετάφραση (ποιότητα μετάφρασης: ανεκτή) στα ελληνικά. Υπάρχουν ακόμα στον ιστότοπο αυτό και on line τέστ σε αρκετά αντικείμενα.

ΦΥΣΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ

 • Hovercraft departing from Dover. Κίνηση του hovercraft πάνω σε στρώμα αέρα για τη μείωση των τριβών και της αντίστασης του νερού. Διάρκεια 2:56
 • Μέτρηση επιτάχυνσης αεροπλάνου με ένα απλό εκκρεμές. Διάρκεια 1:54
 • Fun on the space station. Η ζωή σε συνθήκες φαινομενικής έλλειψης βαρύτητας στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Διάρκεια 2:34
 • Bike tires and conservation of angular momentum. Επίδειξη της αρχής διατήρησης της στροφορμής με ένα τροχό ποδηλάτου. Διάρκεια 0:44
 • Gyro on a car (γλώσσα: αγγλικά). Εφαρμογή της αρχής διατήρησης της στροφορμής στη γυροσκοπική πυξίδα. Το αυτοκίνητο αλλάζει κατεύθυνση αλλά το γυροσκόπιο όχι. Διάρκεια 3:07

 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ – ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

 

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ – ΚΥΜΑΤΑ

ΟΠΤΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ – ΠΥΡΗΝΙΚΗ

 • Fukushima Nuclear Reactor Problem Explained (γλώσσα: αγγλικά). Εξήγηση του πυρηνικού ατυχήματος στον αντιδραστήρα της Fukushima στην Ιαπωνία. Διάρκεια 3:07
 • CERN in 3 minutes (γλώσσα: αγγλικά). Τι είναι το CERN; Διάρκεια 3:34
 • ITER R&D Projects. Μια περιήγηση στη σχεδίαση και κατασκευή του πειραματικού αντιδραστήρα σύντηξης ITER. Διάρκεια 9:59

ΧΗΜΕΙΑ


ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

 • Structure and function of the electron microscope (γλώσσα: αγγλικά). Δομή και λειτουργία του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. Διάρκεια 1:49
 • Scanning Electron Microscope (γλώσσα: αγγλικά). Δομή και λειτουργία του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης. Διάρκεια 5:05