Αρχείο ετικέτας Φυσική

Εξεταστέα ύλη Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 στη Φυσική

ΦΕΚ 2893/Β (21/8/2017)

ΦΥΣΙΚΗ
Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Από το βιβλίο «Φυσική» Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών  Σπουδών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.α..

1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

1-1 Εισαγωγή.
1-2 Περιοδικά φαινόμενα.
1-3 Απλή αρμονική ταλάντωση.
1-5α Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις.
1-6α Εξαναγκασμένες Μηχανικές ταλαντώσεις.
Από την 1-6β: Μόνο τις εφαρμογές του συντονισμού στις μηχανικές  ταλαντώσεις
1-7 Σύνθεση ταλαντώσεων

2. ΚΥΜΑΤΑ

2-1 Εισαγωγή.
2-2 Μηχανικά κύματα.
2-3 Επαλληλία ή υπέρθεση κυμάτων.
2-4 Συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού.
2-5 Στάσιμα κύματα.

3. ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ *

3-1 Εισαγωγή.
3-2 Υγρά σε ισορροπία.
3-3 Ρευστά σε κίνηση.
3-4 Διατήρηση της ύλης και εξίσωση συνέχειας.
3-5 Διατήρηση της ενέργειας και εξίσωση Bernoulli.
3-6 Η τριβή στα ρευστά.
* Εξαιρούνται από τη διδακτέα (και εξεταστέα) ύλη του Κεφαλαίου 3: «Ρευστά σε Κίνηση» οι εφαρμογές 3.1 και 3.3 της παραγράφου 3-5 (Η Διατήρηση Ενέργειας και η Εξίσωση του Bernoulli) καθώς και οι δραστηριότητες, οι ερωτήσεις 3.11, 3.13, 3.14 και η άσκηση 3.22
του Κεφαλαίου 3.

4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

4-1 Εισαγωγή.
4-2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων.
4-3 Ροπή δύναμης.
4-4 Ισορροπία στερεού σώματος.
4-5 Ροπή αδράνειας.
4-6 Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης.
4-7 Στροφορμή.
4-8 Διατήρηση της στροφορμής.
4-9 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής.
4-10 Έργο κατά τη στροφική κίνηση.

5. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

5-1 Εισαγωγή.
5-2 Κρούσεις.
5-3 Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών.
5-4 Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ μεγάλης μάζας.
5-9 Φαινόμενο Doppler.
Οδηγίες

• Η ενότητα των κρούσεων (παρ.5-1 έως και 5-4) να διδαχθεί πριν από την ενότητα των ταλαντώσεων. Οι κρούσεις ως φαινόμενο χρησιμοποιούνται στις ασκήσεις και τα προβλήματα του βιβλίου στα κεφάλαια των ταλαντώσεων και του στερεού σώματος. Αν η διδασκαλία τους προηγηθεί τότε θα αποφευχθούν παλίνδρομες ενέργειες μεταξύ της χρήσης πλαστικών και ελαστικών κρούσεων.

• Η ενότητα του φαινομένου Doppler (5-9) να διδαχθεί μετά τα Στάσιμα κύματα καθώς η διδασκαλία του αναφέρεται μόνο στα ηχητικά κύματα που είναι μηχανικά κύματα. Για τα φαινόμενα των κρούσεων και Doppler δεν θα γίνεται αναφορά στα συστήματα αδρανειακών παρατηρητών.

Σημείωση: Τα ένθετα που περιλαμβάνονται στα διδακτικά
βιβλία δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη.

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής «Αριστοτέλης» 2017 -Ολυμπιάδα Φυσικής 2017

logp

Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής

athina_blue_new

 

Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης» 2017

http://microkosmos.uoa.gr  και   www.εεφεε.gr (=> οι δράσεις)

 

H Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση (εεφεε) σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (μετά από ομόφωνη Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος) και μετά από έγκριση –και υπό την αιγίδα– του Υπουργείου Παιδείας (με τις εγκυκλίους Φ15/193259/Δ2/14-11-2016, 190814/Δ2/10-11-2016, Φ.14/2317/186243/Δ1/04-11-2016 που έχουν αποσταλεί σε όλα τα σχολεία), έχει προγραμματίσει:

……………………………………………………………………………………………………………………..

·   Τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης» 2017 για τους μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίων και Λυκείων (Γενικών και Επαγγελματικών) όλης της χώρας που θα διεξαχθεί στις 11 Μαρτίου 2017 (σε εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα), αφού προηγηθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2017 η ανάρτηση ενδεικτικών θεμάτων στους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των σχολείων γίνονται έως και την 22 Φεβρουαρίου 2017 με τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας που είναι αναρτημένη στους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους και την αποστολή της στο  labste@gmail.com

·   Για τους 40 πρωτεύσαντες μαθητές της Γ’ Λυκείου θα ακολουθήσει στις 22 Απριλίου 2017 η διεξαγωγή της β’ φάσης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής «Αριστοτέλης» 2017 από την οποία θα επιλεγούν οι πέντε μαθητές που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην 48η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2017, στην πόλη Yogyakarta της Ινδονησίας (από 16 έως 24 Ιουλίου 2017).

Όλα τα θέματα των προηγούμενων ετών (με τις λύσεις τους) και αναλυτικές πληροφορίες για τους Διαγωνισμούς και τις Ολυμπιάδες Φυσικής αναρτώνται στους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους.

Στους ίδιους διαδικτυακούς τόπους έχει αναγγελθεί και η εκπαιδευτική δράση (ανοιχτή για όλα τα σχολεία της χώρας) «Διάλογοι Φυσικής» μεταξύ ερευνητών / εκπαιδευτικών (μελών ή συνεργατών της Εταιρείας Φυσικής) και μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια ευρεία εκπαιδευτική δράση που απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων, σε όλη τη χώρα, με πρωτοβουλία των Διευθύνσεων των σχολείων και άμεση αλληλεπίδραση εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών –ακόμη και με πειραματισμούς– που συμπληρώνει και διευρύνει την εκπαιδευτική διαδικασία των σχολείων.

 

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της

Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση

13th INTERNATIONAL PARTICLE PHYSICS MASTERCLASSES 2017

Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων (για μαθητές Λυκείου)
1 Μαρτίου – 11 Απριλίου 2017

Ανακαλύψτε τον κόσμο των Κουάρκ και των Λεπτονίων με πραγματικά πειραματικά δεδομένα

 

 • άφησε το σχολείο για μια μέρα και έλα στο πλησιέστερο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο
 • ανακάλυψε θέματα και μεθόδους στη βασική έρευνα για την ύλη και τις δυνάμεις της
 • πραγματοποίησε μετρήσεις σε πραγματικά γεγονότα από τα πειράματα του CERN
 • πάρε μέρος σε μια διεθνή συζήτηση (μέσω internet) για τα αποτελέσματα των μετρήσεών σου

 

Τα Προχωρημένα Μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων

 

 • προσφέρουν την ευκαιρία σε μαθητές Λυκείου να γνωρίσουν τη Φυσική των Σωματιδίων
 • γίνονται σε πάνω από 200 σημεία σε 42 χώρες και με συμμετοχή που ξεπερνά τους 10 000 μαθητές
 • διοργανώνονται κάθε χρόνο, για τρεις εβδομάδες, γύρω στον Μάρτιο
 • οργανώνονται από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης (TU Dresden) σε συνεργασία με την Διεθνή Ομάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωματιδίων (International Particle Physics Outreach Group, IPPOG). Στην Ελλάδα, συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κρήτης, το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

Κάθε χρόνο, περίπου 10 000 μαθητές Λυκείου από 42 χώρες επισκέπτονται για μία ημέρα ένα από τα 200 Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα της περιοχής τους με σκοπό να λύσουν τα αινίγματα της φυσικής των σωματιδίων. Ομιλίες από ενεργούς ερευνητές-επιστήμονες επεξηγούν και αναλύουν τομείς και μεθόδους της βασικής έρευνας που αφορούν τα στοιχειώδη σωματίδια και τις μεταξύ τους δυνάμεις, δίνοντας την δυνατότητα στους ίδιους τους μαθητές να επεξεργαστούν πραγματικά πειραματικά δεδομένα από πειράματα φυσικής σωματιδίων. Στο τέλος της ημέρας, όπως γίνεται σε κάθε διεθνή συνεργασία, οι συμμετέχοντες μαθητές συνδέονται, μέσω διαδικτύου, και συζητούν τα αποτελέσματά τους και την εμπειρία τους.

Και το 2017, η Διεθνής Ομάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωματιδίων (Internatioanal Particle Physics Outreach Group, IPPOG) διοργανώνει τα MASTERCLASSES 2017 από 1.3 έως 11.4, όπου κάθε ημέρα θα συμμετέχουν έως και πέντε Πανεπιστήμια/Ερευνητικά Ιδρύματα.

H Ελληνική Ομάδα Εκλαΐκευσης, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ) και τα κατά τόπους Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ), συντονίζει και το 2017 το Ελληνικό τμήμα αυτής της διοργάνωσης. Αυτή τη χρονιά εκδήλωση διοργανώνουν τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Κρήτης, το ΕΜΠ, το Ερευνητικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” καθώς και το ΕΚΦΕ Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Το Ελληνικό πρόγραμμα για το 2017, για την περιοχή της Αθήνας:

Πέμπτη 9 Μαρτίου, ΕΜΠ (120 μαθητές),
Δευτέρα 20 Μαρτίου, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (40 μαθητές),
Τετάρτη 5 Απριλίου, Παν. Αθηνών (60 μαθητές)

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ
Οι μαθητές πρέπει να φοιτούν στην Γ΄ή Β’ Λυκείου, Θετικής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, να έχουν απλές βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και Αγγλικών (επιπέδου Lower) και καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο σχολείο.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα Masterclasses 2017

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου «Αριστοτέλης» 2017

Σας ενημερώνουμε ότι με την επιστημονική και εκπαιδευτική ευθύνη/επιμέλεια του Πανεπιστημίου Αθηνών (/Τμήμα Φυσικής), η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση διοργανώνει υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

 • τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Λυκείου “Αριστοτέλης” 2017 για τους μαθητές της Α’, Β’, Γ’ (α’ φάση) τάξης των Λυκείων, Γενικών και Επαγγελματικών, της χώρας
 • τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Λυκείου “Αριστοτέλης” 2017 (β΄ φάση) για τους μαθητές της Γ’ τάξης Λυκείου που θα πρωτεύσουν στην α’ φάση.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο σχολείο τους, μέχρι την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017.

Ολόκληρη η εγκύκλιος για τον διαγωνισμό, με την εξεταστέα ύλη και τη διαδικασία εδώ.

Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ

vradiaerevniti

Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2016

πάμε Πολυτεχνείο για έρευνα

Κτίριο Αβέρωφ, Πολυτεχνείο Πατησίων

από τις 5 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα

Είσοδος ελεύθερη – Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής


Την τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη, 1.500.000 επισκέπτες σε περισσότερες από 300 Ευρωπαϊκές πόλεις συμμετέχουν στη Βραδιά του Ερευνητή, σε ένα θεσμό που κρατά 11 χρόνια. Βασικός στόχος της Βραδιάς είναι η προβολή και ανάδειξη του έργου των ερευνητών και της σπουδαιότητας του ρόλου τους στην επιστήμη και την κοινωνία στο ευρύ κοινό.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανοίγει τις πύλες του και φέτος, για τρίτη συνεχή χρονιά, διοργανώνοντας τη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ  την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 στο εμβληματικό κτίριο Αβέρωφ του Ιστορικού Συγκροτήματος Πατησίων του Πολυτεχνείου από τις πέντε το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα.


Στην Αθήνα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανοίγει τις πύλες του στην Πατησίων, στο εμβληματικό κτίριο Αβέρωφ.

Ερευνητές από όλες τις Σχολές του ΕΜΠ και των Πανεπιστημίων της Αθήνας, προβάλλουν το έργο τους στο ευρύ κοινό, με έμφαση στους εκπαιδευτικούς, φοιτητές και μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, με διαδραστικά εργαστήρια, πειραματικές επιδείξεις, υπολογιστικές προσομοιώσεις, θεματικές γωνιές, εκπλήξεις και δρώμενα. 

Στη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ μετέχουν ερευνητές του ΕΜΠ και των Πανεπιστημίων της Αθήνας και προβάλλουν στο ευρύ κοινό τα ερευνητικά τους επιτεύγματα, προσβλέποντας στη βελτίωση της κοινωνικής αναγνώρισης των ερευνητών, την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα ερευνητικά αποτελέσματα, καθώς και την αύξηση του ενδιαφέροντος και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων προς ερευνητικά επαγγέλματα.

Το κοινό, οι πολίτες της Αθήνας, με έμφαση στους μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, θα έχει την ευκαιρία και φέτος να αλληλεπιδράσει με τους ερευνητές, συμμετέχοντας σε πειραματικές επιδείξεις, υπολογιστικές προσομοιώσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, διαγωνισμούς και δρώμενα. Θα διεξαχθούν εκδήλωση – συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την ‘Ανάπτυξη με Καινοτομία και Πολιτισμό’ και θα προβληθεί η διεπιστημονική συμβολή του ΕΜΠ στο Γεφύρι της Πλάκας και τον Πανάγιο Τάφο.

Από τις πέντε το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τους ερευνητές, το έργο τους, αλλά και τη σημαντική τους προσφορά στην κοινωνία και στην ανάπτυξη της χώρας, να απομυθοποιήσει την εικόνα του απρόσιτου επιστήμονα και να χαρεί τη μαγεία της επιστήμης.

Προσκαλούμε τους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς του Σχολείου σας στη Βραδιά του Ερευνητή 2016 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΕΜΠ

Διαγωνισμοί – Δρώμενα

Η αφίσα της εκδήλωσης

Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

ekefe_democritos

Πρόσκληση μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» την Τετάρτη 2 8
Σεπτεμβρίου 2016 με αφορμή την Προπαρασκευαστική εκδήλωση
της «Βραδιάς του Ερευνητή»

 

Το 2016 η «Βραδιά του Ερευνητή» θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, το απόγευμα στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» στην Αγία Παρασκευή. Εκείνο το απόγευμα το ευρύ κοινό συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με τις οικογένειές τους θα μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους ερευνητές και τα επιστημονικά επιτεύγματα των μεγαλύτερων ερευνητικών Κέντρων της Αττικής.

Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» πέρα από τη διοργάνωση της κύριας εκδήλωσης, αναλαμβάνει επιπλέον τη διοργάνωση προπαρασκευαστικής εκδήλωσης (pre‐event) που θα διεξαχθεί στις 28 Σεπτεμβρίου το πρωί ειδικά για τους μαθητές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αττικής. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα πρωινό γεμάτο με αθλητισμό, παιχνίδι και φυσικά επιστήμη. «Νους Υγιής εν Σώματι Υγιή» στην πράξη με εξάσκηση σε διάφορα αθλήματα, επισκέψεις στην έκθεση
επιστημονικών επιτευγμάτων του Δημόκριτου και σε επιλεγμένα εργαστήρια και ξεναγήσεις ειδικά προσαρμοσμένες για το κοινό που αποτελείται κυρίως από οικογένειες με παιδιά σχολικής κυρίως ηλικίας.

Στόχος είναι να ενημερωθούν τα παιδιά που φοιτούν στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία του Νομού Αττικής, ώστε εφ’ όσον το επιθυμούν, να επισκεφθούν δωρεάν το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου (9.00‐14.00) για να συμμετάσχουν σε αυτή
τη μεγάλη γιορτή της έρευνας και της επιστήμης.

Το επόμενο διάστημα θα υπάρχει και στη ιστοσελίδα του Κέντρου μας (www.demokritos.gr) φόρμα εγγραφής για επισκέψεις στα εργαστήρια. Για τις υπόλοιπες δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα εκείνη την ημέρα δεν χρειάζεται εγγραφή.

Προσοχή, υπάρχει προθεσμία δήλωσης συμμετοχής έως και τις 14/9

Οι μαθητές που ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο γραφείο μέχρι τις 13/9

Ολόκληρο το έγγραφο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εξεταστέα ύλη Φυσικής (ενδοσχολικών εξετάσεων) 2016

ΤΑΞΗ Α΄

Κεφ. 1.1 μόνο §§1.1.5 (σελ. 42-45) και 1.1.9 (σελ. 52-57)

Κεφ. 1.2 μόνο §§1.2.1 μέχρι και 1.2.7 (σελ. 75-90)

Κεφ. 1.3 μόνο §§1.3.1 μέχρι και 1.3.4 (σελ. 110-116) και §1.3.7 (σελ. 120-123)

Κεφ. 2.1. μόνο §§2.1.1 μέχρι και 2.1.4 (σελ. 163-174)

Και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη

 

ΤΑΞΗ Β΄

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κεφ. 2 : §§2-1 μέχρι και 2-7 (σελ. 39-57)

Κεφ. 3 μόνο §§3-1 μέχρι και 3-5 (σελ. 70-78)

Κεφ. 4 μόνο §§4-5 μέχρι και 4-12 (σελ. 102-117)

Και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη

 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου “Αριστοτέλης” 2016

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν

 • τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Λυκείου “Αριστοτέλης” 2016 για τους μαθητές της Α΄, Β΄, Γ΄ (α΄ φάση) των Γενικών Λυκείων της χώρας
 • τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Λυκείου “Αριστοτέλης” 2016 (β΄ φάση) για τους μαθητές της Γ΄ τάξης Λυκείου που θα πρωτεύσουν στην α΄ φάση.

Ο Πανελλήνιος μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου “Αριστοτέλης” 2016 και για τις τρεις τάξεις του Λυκείου (α΄ φάση), καθώς και ο Πανελλήνιος μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου “Αριστοτέλης” 2016 και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου θα διενεργηθούν στις 09 Απριλίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:30.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο σχολείο τους, μέχρι την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016.

Ολόκληρη η προκήρυξη για το διαγωνισμό του Λυκείου (αλλά και του Γυμνασίου) βρίσκεται εδώ.

26ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γενικού Λυκείου 2016

physics

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει τον 26ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Γενικού Λυκείου 2016. Ο διαγωνισμός αφορά τους μαθητές όλων των τάξεων των Γενικών Λυκείων της χώρας.

• Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γενικού Λυκείου 2016 και για τις τρεις τάξεις, καθώς και ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου 2016 και για τις τρεις τάξεις, θα διενεργηθούν στις 05 Μαρτίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:30 π.μ.
• Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο σχολείο τους, μέχρι την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016.

Η εξεταστέα ύλη (ΓΕ.Λ.) για την Α΄ Λυκείου θα είναι η διδακτέα ύλη της τάξης αυτής μαζί με την ύλη του Γυμνασίου, για τη Β΄ Λυκείου θα είναι η διδακτέα ύλη της Φυσικής Γενικής Παιδείας και της Φυσικής της Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών της τάξης αυτής, ενώ για τη Γ΄ Λυκείου θα είναι η διδακτέα ύλη της Φυσικής της Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών της τάξης αυτής, καθώς και η ύλη της Φυσικής Α΄ Λυκείου και της Φυσικής Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τους Φυσικούς του σχολείου.

Ολόκληρη η εγκύκλιος με την προκήρυξη του διαγωνισμού εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σύμφωνα με νεότερη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η προηγούμενη απόφαση τροποποιείται ως προς τη συμμετοχή των μαθητών της Γ΄ Λυκείου (πρώτη και δεύτερη φάση), επισημαίνοντας ότι στον εν λόγω διαγωνισμό θα συμμετέχουν μόνο οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου και όχι αυτοί της Γ΄ Λυκείου και ότι οι μαθητές που θα συγκροτήσουν την εθνική ομάδα η οποία θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην 47η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2016, στη Ζυρίχη της Ελβετίας, θα επιλεγούν αποκλειστικά από τη β’ φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής Λυκείου “Αριστοτέλης” 2016, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 07 Μαΐου 2016.

Μετά από τις παραπάνω εξελίξεις, οι μαθητές που δήλωσαν συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό, αν μεν είναι μαθητές της Γ΄τάξης καλούνται να δηλώσουν αν επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό “Αριστοτέλης” που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαΐου, ενώ αν είναι μαθητές της Α΄ ή της Β΄τάξης, αν θα πάρουν μέρος στον διαγωνισμό της 5ης Μαρτίου ή σε αυτόν της 7ης Μαΐου ή και στους δύο.

Ολόκληρη η εγκύκλιος με την οποία τροποποιείται η προηγούμενη απόφαση βρίσκεται εδώ.